Kuran for Android

Apktidy / Android Apps / Other Apps
kurankurankurankuran
Kuran app for android description: Tevafuklu kur 39 n kerim ahmed h srev alt nba ak hatt hayrat ne riyatkur 39 n azim an 39 n bas m i in kurulmu b y k matbaa tesislerinde gerekli h rmet ve ihtimam g sterilerek ne redilen tev fuklu kur 39 n kerim yine titiz bir al man n neticesi olarak android cihazlara y klenmek i in google play store 39 da yerini ald.
Kur n ker m 39 i yeni renen her ya tan insan m z art k rahatl kla kur n okuyabilmektedir.
Yen l kleryeni ba tan tasarlad kkur 39 an kerim 39 in g zeliklerini yans tabilecek yeni ve sade bir tasar m anlay yla uygulamam z yeni ba tan tasarlad k.
Bir bak ta surenin nerede nazil oldu unu ka ayet oldu unuve hangi c zde oldu unu g rebileceksiniz.
Okumak istedi iniz sure sayfa veya c z 39 e ula mak ok kolay.
Hepsi tek sayfada.
Ayr ca c zlerin istedi iniz hizbine anasayfadan gidebileceksiniz.
Kullan c dostu okuma zelliklerig rselli iyle kur 39 an a sade ve k bir nazarla bakman z okurken dahi sayfa yap n z ki iselle tirebilecek se enekleri kullanman z sa lar.
Sayfa zemin rengi ekran parlakl k seviyesi belirleme okuduk a a k kalacak ekran ve meal ge i i gibi zelliklerle kullan c dostu bir program n z olacak.
Daha keskin harfler daha net sayfalartevafuklu kur 39 an kerim 39 in irin hatt n daha keskin ve daha y ksek z n rl kte okuyacak ama cihaz n z n haf zas nda daha az yer ay racaks n z.
Zenginle en ama sistem kaynaklar n daha az kullanan h zl bir tecr be.
Daha fazla haf z1 shak dan 2 abdussamed3 sudeys4 gamidi5 kabe mamlar 6 medine mamlar ak ll miklephatim ve ezberlerinizi hatta kurani ara t rmalar n z yaparken kullanabilece iniz ayr ayr ayra lar bar nd ran miklep.
Ndirme y neticisit m veritaban n indirme s recini kontrol edebilece iniz dahili indirme y neticisi.
Haf z modu ve dinleme sayfas art k istedi iniz sayfalar iste
Download Android 3.0+ Kuran.apk | 12MB

Related Apps to Kuran

Kuran mealleri
Kuran mealleri
Kuran mealleri android cihazlar i in geli tirilmi kullan m kolay bir meal uygulamas d r. Bu uygulama ile t rk e ngilizce almanca frans zca hollandaca rus a..
Kuran mucizeleri
Kuran mucizeleri
Haz rlam oldu umuz bu eserde allah azze ve cellenin yaratm oldu u mevcudatta bulunan esm ve s fatlar n n tecellileri olan sanat ve hikmet ele al nmaktad r...
Sesli kuran-ı kerim meali
Sesli kuran-ı kerim meali
Bu uygulama kuran 39 kerim dinlemek isteyen ya da okuyamayan m sl man karde lerimize bir nebze de olsa fayda sa layabilmek i in t rk e meali seslendirilip ..
Ayet bul - kuran-ı kerim meali
Ayet bul - kuran-ı kerim meali
Android telefonlarda en ok tercih edilen meal uygulamas d r. Ayn zellikler ile yeni uygulamam z indirebilirsiniz. Art k geli tirmelere bu uygulama zerinden..
Kuran.kz
Kuran.kz
. ( )For the sake of allah. Dedicated to my family.
Kuran tecvidi
Kuran tecvidi
Bu uygulama ile tecvid bilginizi geli tirecek ve kur 39 an daha do ru okuma ad na bir ad m daha ileri atm olacaks n z. Bir sonraki versiyonlarda ses ve g r..
Kuran i kerim
Kuran i kerim
Below is the prerequisite of installer. I bear witness there is no god but allah and muhammad is his messenger. Also i accept i will not touch quran withou..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Hasenat kuran araştırma
Hasenat kuran araştırma
Hasenat kuran ara tirma - 0... D kkat: android - 1 ve zeri sistemlerle uyumludur. - 1 alt ndaki sistemler nceki uygulamay indirip kullanabilirler. (Not: ek..
İnternetsiz kuran-ı kerim
İnternetsiz kuran-ı kerim
indekiler: +esma ul husna arap a yaz l anlamlar fazilet zikir adedleride i tirilebilir tema ve yaz renkli ayarl : +kuran kerim(arap a latince meal ha iye)..
Tapas – books, comics, stories
Tapas – books, comics, stories
Principles of uncertainty now available! Andy weir bestselling author of the martian presents principles of uncertainty a collection of short stories featu..
Indian bare acts (law books)
Indian bare acts (law books)
This app works without internet with 540 books on indian bare acts with many search features. Browse by law bookssearch by section no namesearch by chapter..
Apktidy.com - Download free kuran.apk for Android 3.0+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top