Kuran mucizeleri for Android

Apktidy / Android Apps / Other Apps
kuran mucizelerikuran mucizelerikuran mucizelerikuran mucizeleri
Kuran mucizeleri app for android description: Haz rlam oldu umuz bu eserde allah azze ve cellenin yaratm oldu u mevcudatta bulunan esm ve s fatlar n n tecellileri olan sanat ve hikmet ele al nmaktad r.
Programda 28 adet kitap bulunmaktad rbu eserde yer alan bilgileri a a daki iz hatlar l s nde okuman z nerilir...
Nimete bak ld zaman m n 39 im(nimet verici) sanata bak ld zaman s ni(sanatla yaratan) esbaba(sebeplere) nazar edildi i vakit m essir i hakiki (as l tesir edici h km n as l y r ten z t) zihne ve fikre gelmelidir.
Ris le i n r k lliyat on ikinci s z u kitab kebirin(b y k kitab n yani kainat n ) hurufat na (harflerine) mana y harf ile yani allah hesab na bakmak l z m gelirken yle etmeyip mana y ism ile yani mevcudata mevcudat hesab na bakar yle bahseder.
Quot ne g zel yap lm a bedel ne g zeldir der irkinle tirir.
Bununla k inat tahkir (hakaret) edip kendisine m teki( ikayet i) eder.
Evet dinsiz felsefe(yani mevcudata allah (cc) hesab na bak lmamas yarat lm olan her eyde as l tesir edicinin as l yarat c s n n allah (cc) oldu unu ve allah azze ve celle nin esma ve s fatlar n n tecellisi ile oldu u ger e ini anlatmayan ve b t n sanatlar g zellikleri sebeplere ve tabiata ve k r tes d fe veren vahye dayanmayan bat l bir g r t r.
Hakikatinde allah azze ve celle 39 yi g stermeyen b t n e itimler felsefe e itimi olarak tan mlan r...
) Hakikatsiz bir safsatad r ve k inata bir tahkirdir(hakarettir)...
Ris le i n r k lliyat mesnevi i nuriye eser erisindeki konular1ayetler n aret yle muc zeler k tabi2v cudumuzdak muc zelerk tabi3 nsan muc zes k tabi4 nsanin yaratili muc zes k tabi5g zdek muc zek tabi6hayvanlarda g muc zes 7hormon muc zes k tabi8h cre zarindak muc ze k tabi9h credek muc zek tabi10b tk lerdek yaratili muc zes
Download Android 2.3+ Kuran mucizeleri.apk | 4MB

Related Apps to Kuran mucizeleri

Kuran
Kuran
Tevafuklu kur 39 n kerim ahmed h srev alt nba ak hatt hayrat ne riyatkur 39 n azim an 39 n bas m i in kurulmu b y k matbaa tesislerinde gerekli h rmet ve i..
Kuran mealleri
Kuran mealleri
Kuran mealleri android cihazlar i in geli tirilmi kullan m kolay bir meal uygulamas d r. Bu uygulama ile t rk e ngilizce almanca frans zca hollandaca rus a..
Sesli kuran-ı kerim meali
Sesli kuran-ı kerim meali
Bu uygulama kuran 39 kerim dinlemek isteyen ya da okuyamayan m sl man karde lerimize bir nebze de olsa fayda sa layabilmek i in t rk e meali seslendirilip ..
Ayet bul - kuran-ı kerim meali
Ayet bul - kuran-ı kerim meali
Android telefonlarda en ok tercih edilen meal uygulamas d r. Ayn zellikler ile yeni uygulamam z indirebilirsiniz. Art k geli tirmelere bu uygulama zerinden..
Kuran.kz
Kuran.kz
. ( )For the sake of allah. Dedicated to my family.
Kuran tecvidi
Kuran tecvidi
Bu uygulama ile tecvid bilginizi geli tirecek ve kur 39 an daha do ru okuma ad na bir ad m daha ileri atm olacaks n z. Bir sonraki versiyonlarda ses ve g r..
Kuran i kerim
Kuran i kerim
Below is the prerequisite of installer. I bear witness there is no god but allah and muhammad is his messenger. Also i accept i will not touch quran withou..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Hasenat kuran araştırma
Hasenat kuran araştırma
Hasenat kuran ara tirma - 0... D kkat: android - 1 ve zeri sistemlerle uyumludur. - 1 alt ndaki sistemler nceki uygulamay indirip kullanabilirler. (Not: ek..
İnternetsiz kuran-ı kerim
İnternetsiz kuran-ı kerim
indekiler: +esma ul husna arap a yaz l anlamlar fazilet zikir adedleride i tirilebilir tema ve yaz renkli ayarl : +kuran kerim(arap a latince meal ha iye)..
Tapas – books, comics, stories
Tapas – books, comics, stories
Principles of uncertainty now available! Andy weir bestselling author of the martian presents principles of uncertainty a collection of short stories featu..
Indian bare acts (law books)
Indian bare acts (law books)
This app works without internet with 540 books on indian bare acts with many search features. Browse by law bookssearch by section no namesearch by chapter..
Apktidy.com - Download free kuran mucizeleri.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top