Sesli kuran sureleri for Android

Apktidy / Android Apps / Other Apps
sesli kuran surelerisesli kuran surelerisesli kuran surelerisesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri app for android description: Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur.
Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur.
Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan sureyi arap as ndan veya t rk e metninden takip edebilirsiniz.
B y k bir titizlikle haz rlanan bu uygulamay internet olmadan da kullanabilirsiniz.
Uygulamada g zden ka an bir eksiklik veya hata g r rseniz l tfen maille bildiriniz.
Uygulamada a a da listesini verdi im sure ve dualar mevcuttur.
Renmek retmek isteyen okuyup sevap kazanmak isteyen herkes i in yan nda ta yabilece i g zel bir uygulamad r.
Bu uygulaman n i eri i a a da listesi verilen sure ve dualar n ses g r nt metin ve a klamalar ndan olu maktad r.
Quot ayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi abese suresi a 39 la suresi beled suresi beyyine suresi b ruc suresi duha suresi fecr suresi nfitar suresi nsikak suresi karia suresi k yame suresi leyl suresi mearic suresi nebe suresi nuh suresi ems suresi tar k suresi tekas r suresi tekvir suresi zilzal suresi
Download Android 2.3+ Sesli kuran sureleri.apk | 28MB

Related Apps to Sesli kuran sureleri

Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Sesli kuran-ı kerim meali
Sesli kuran-ı kerim meali
Bu uygulama kuran 39 kerim dinlemek isteyen ya da okuyamayan m sl man karde lerimize bir nebze de olsa fayda sa layabilmek i in t rk e meali seslendirilip ..
Namaz sureleri
Namaz sureleri
Bu uygulama namaz surelerini i ermektedir. Sureler sesli arap a ve t rk e metinleriyle birlikte tasarlanm t r. Tasar ma surelerin anlamlar daeklenmi tir. S..
Namaz duaları ve sureleri
Namaz duaları ve sureleri
Uygulama namazda okunan dua ve surelerin ezberlenmesine renilmesine veya ba lang i in nereden ba lanaca nayard mc olmas i in haz rlanm t r. Dualar: s bh ne..
Kuran.kz
Kuran.kz
. ( )For the sake of allah. Dedicated to my family.
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle... Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet..
Sesli sureler-2
Sesli sureler-2
bu uygulamaya 25 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran ka..
Sesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro
Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t r..
Sesli dualar ve dini bilgiler
Sesli dualar ve dini bilgiler
Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya du..
Sesli görüntülü sureler
Sesli görüntülü sureler
Bu uygulamaya 41 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
İnternetsiz kuran-ı kerim
İnternetsiz kuran-ı kerim
indekiler: +esma ul husna arap a yaz l anlamlar fazilet zikir adedleride i tirilebilir tema ve yaz renkli ayarl : +kuran kerim(arap a latince meal ha iye)..
Apktidy.com - Download free sesli kuran sureleri.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top