Kuran mealleri for Android

Apktidy / Android Apps / Other Apps
kuran meallerikuran meallerikuran meallerikuran mealleri
Kuran mealleri app for android description: Kuran mealleri android cihazlar i in geli tirilmi kullan m kolay bir meal uygulamas d r.
Bu uygulama ile t rk e ngilizce almanca frans zca hollandaca rus a azerice ve k rt e dillerinde kuran meallerini kar la t rmal olarak okuyabilir bu mealler zerinde arama yapabilirsiniz.
Kuran mealleri a a daki imkanlar sa lamaktad r: se ti iniz bir meali t m sure olarak okuma se ti iniz mealleri ayet ayet kar la t rarak okuma stedi iniz mealde geli mi arama yapabilme (kelimelerin hepsi ayn anda kelimelerden herhangi biri ve ya kelime yaz ld gibi) ayetin zerinde uzun t kland nda kopyalama favorilere ekleme veya payla ma okurken kal nan yeri uzun t klama ile i aretleme ve daha sonra ana menuden kald n yerden devam etme sure ve ayet numaras se erek ilgili ayete do rudan eri im surelerin mushaf ni veya alfabetik olarak s ralanmas arkaplan ve metinlerin renk ve boyutlar n de i tirme kuran 39 da ge en allah 39 n isim ve s fatlar n n a klamalar ve ge ti i ayetler.
(Kaynak: .
Tr dini kavramlar s zl ) yakla k 170 adet (dua ayetleri namaz oru zekat haram gibi) konu ba l i eren indeks fihrist karsilastirma modunda menu tu undan h zl ileri h zl geri gidebilme tek sure okuma modunda menu tu undan g sterilen meali do rudan de i tirme tecvidli t rk e okunu.
(Bo azdan okunan harfler kal n peltek okunan harfler alt izgili olarak g steriliyor.
Yaln z ha harfi alt izgili g sterilmekte) sd karta ta nabilme neml not : bu zelliklere eri im i in sureler ekran nda menu tu una bas n z.
Buradan ayarlar sayfas na mutlaka g z atman z neririz.
Arap a metnin g steriminde android - x alt ndaki sistemlerde karakter sorunlar olabilir.
Tabletlerde ayarlar ekran ndan yaz karakter b y kl n artt r n z.
Kuran mealleri arap a orjinal kuran metni ve tecvidli t rk e oku
Download Android 2.3.3+ Kuran mealleri.apk from Google play

Related Apps to Kuran mealleri

Kuran
Kuran
Tevafuklu kur 39 n kerim ahmed h srev alt nba ak hatt hayrat ne riyatkur 39 n azim an 39 n bas m i in kurulmu b y k matbaa tesislerinde gerekli h rmet ve i..
Kuran mucizeleri
Kuran mucizeleri
Haz rlam oldu umuz bu eserde allah azze ve cellenin yaratm oldu u mevcudatta bulunan esm ve s fatlar n n tecellileri olan sanat ve hikmet ele al nmaktad r...
Sesli kuran-ı kerim meali
Sesli kuran-ı kerim meali
Bu uygulama kuran 39 kerim dinlemek isteyen ya da okuyamayan m sl man karde lerimize bir nebze de olsa fayda sa layabilmek i in t rk e meali seslendirilip ..
Ayet bul - kuran-ı kerim meali
Ayet bul - kuran-ı kerim meali
Android telefonlarda en ok tercih edilen meal uygulamas d r. Ayn zellikler ile yeni uygulamam z indirebilirsiniz. Art k geli tirmelere bu uygulama zerinden..
Kuran.kz
Kuran.kz
. ( )For the sake of allah. Dedicated to my family.
Kuran tecvidi
Kuran tecvidi
Bu uygulama ile tecvid bilginizi geli tirecek ve kur 39 an daha do ru okuma ad na bir ad m daha ileri atm olacaks n z. Bir sonraki versiyonlarda ses ve g r..
Kuran i kerim
Kuran i kerim
Below is the prerequisite of installer. I bear witness there is no god but allah and muhammad is his messenger. Also i accept i will not touch quran withou..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Hasenat kuran araştırma
Hasenat kuran araştırma
Hasenat kuran ara tirma - 0... D kkat: android - 1 ve zeri sistemlerle uyumludur. - 1 alt ndaki sistemler nceki uygulamay indirip kullanabilirler. (Not: ek..
İnternetsiz kuran-ı kerim
İnternetsiz kuran-ı kerim
indekiler: +esma ul husna arap a yaz l anlamlar fazilet zikir adedleride i tirilebilir tema ve yaz renkli ayarl : +kuran kerim(arap a latince meal ha iye)..
Tapas – books, comics, stories
Tapas – books, comics, stories
Principles of uncertainty now available! Andy weir bestselling author of the martian presents principles of uncertainty a collection of short stories featu..
Indian bare acts (law books)
Indian bare acts (law books)
This app works without internet with 540 books on indian bare acts with many search features. Browse by law bookssearch by section no namesearch by chapter..
Apktidy.com - Download free kuran mealleri.apk for Android 2.3.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top