Państwa miasta only in polish for Android

państwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polish
Państwa miasta only in polish game for android description: Gra pa stwa miasta jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiej o tej samej nazwie w kt r grali wasi rodzice.
W dwudziestym pierwszym wieku gra mo na nie tylko z kolegami z awki teraz gra si online z kolegami z ca ego wiata!
Sieciowa wersja gry oferuje te same mo liwo ci i oparta jest na tych samych zasadach co gra w realu tylko e nie potrzeba kartki ani d ugopisu!
Daje r wnie mo liwo treningu w celu lepszego przygotowania si do rozgrywki w sieci.
Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta google+.
Ci z was kt rzy grali w t gr i znaj jej zasady nie potrzebuj adnych wyja nie interfejs gry jest prosty i intuicyjny tak jak sama gra.
Tym kt rzy nie grali w to nigdy proponujemy zacz od treningu.
Gra polega na wpisaniu w odpowiednie okienka nazw: pa stwa miasta ro liny zwierz cia imienia m skiego i imienia e skiego zaczynaj cych si na wybran losowo przez gr liter alfabetu.
Wydaje si wam e dwie minuty w trybie treningu to du o? W trybie gry sieciowej obowi zuj nieco inne zasady dotycz ce czasu.
Podobnie jak w realu czas rozgrywki zale y od najlepszego gracza.
Gdy pierwszy uczestnik gry zako czy wpisywanie reszta ma tylko pi tna cie sekund na doko czenie!
Inaczej te wygl da punktowanie.
Je li nazwa kt r wybra uczestnik jest unikalna to znaczy je li nikt inny jej nie wpisa otrzymuje si 10 punkt w je li co najmniej dw ch graczy wpisa o to samo tylko pi.
Dlatego op aca si wymy la rzadsze mniej znane nazwy!
Istnieje r wnie mo liwo gry w czterech innych dodatkowych kategoriach: stolica nazwa zawodu kolor i pierwiastek chemiczny.
Mo na wybra opcj gry losowo dobrane sze z dziesi ciu kategorii lub kategorie podstawowe.
Wprowadzili my r wnie ranking i mo liwo wys ania do niego wyniku gry z przeciwnikiem co pozwoli u ytkownikom por wna swe umiej tno ci z innymi graczami!
Zwracamy uwag e przy wpisywaniu
Download Android 2.3+ Państwa miasta only in polish.apk | 7MB

Related Apps to Państwa miasta only in polish

Speedometer gps pro indivisible
Speedometer gps pro indivisible
Speedometer gps can track your speed distance time location and also can get start time time elapsed avg speed max speed altitude... Features included save..
Paint inside
Paint inside
This is a complete paint app with brushes of different sizes large colour palette many stickers and with fifty outlines. Very large colour palette of popul..
Insomnia
Insomnia
Start your journey across the world of nightmares and try to protect your mind from insanity with the help of medicines. Plunge into a gloomy atmosphere in..
Sleep as android unlock indivisi..
Sleep as android unlock indivisi..
Unlocks the sleep as android application the alarm clock with sleep cycle tracker. This is not a subscription but a lifetime license. Install this unlock a..
1965 war: indo-pak clash alert
1965 war: indo-pak clash alert
About the game one feels energetic about war front having a will to be in the army. 1965 war game let players live their dreams of battling action in 3d. M..
All inside but one gold
All inside but one gold
If you ever had problems packing your stuff then you need toplay the physics stacker puzzle game all inside but one are you ready for exploring your physic..
Insomnia 4
Insomnia 4
Get through the rooms of a scary nazi castle. Interact with different objects and try to find the way out from a nightmare. In this android game you must f..
Plane finder indivisible
Plane finder indivisible
Plane finder shows live moving planes on a worldwide map and has been beautifully re engineered. The map view is front and center giving an uninterrupted v..
2048 indonesia
2048 indonesia
2048 indonesia adalah permainan yang menyenangkan adiktif dan permainan puzzle yang sangat sederhana. Tersedia dalam bahasa indonesia sehingga sangat mudah..
Inside: before birth
Inside: before birth
Help the young heroine escape to freedom from a mysterious underground shelter. Guide her through corridors rooms labs and so on. Lucy the heroine of this ..
Insomnia 5
Insomnia 5
Get through the streets of a postapocalypse city and along the corridors of abandoned buildings. Gather useful objects on the way. Transfer to the year of ..
Table top racing premium indivis..
Table top racing premium indivis..
Table top racing is the multi award winning combat racer brought to you by the co creator of sonys blockbuster playstation franchise wipeout. With console ..
Apktidy.com - Download free państwa miasta only in polish.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top