Państwa miasta only in polish for Android

państwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polish
Państwa miasta only in polish game for android description: Gra pa stwa miasta jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiej o tej samej nazwie w kt r grali wasi rodzice.
W dwudziestym pierwszym wieku gra mo na nie tylko z kolegami z awki teraz gra si online z kolegami z ca ego wiata!
Sieciowa wersja gry oferuje te same mo liwo ci i oparta jest na tych samych zasadach co gra w realu tylko e nie potrzeba kartki ani d ugopisu!
Daje r wnie mo liwo treningu w celu lepszego przygotowania si do rozgrywki w sieci.
Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta google+.
Ci z was kt rzy grali w t gr i znaj jej zasady nie potrzebuj adnych wyja nie interfejs gry jest prosty i intuicyjny tak jak sama gra.
Tym kt rzy nie grali w to nigdy proponujemy zacz od treningu.
Gra polega na wpisaniu w odpowiednie okienka nazw: pa stwa miasta ro liny zwierz cia imienia m skiego i imienia e skiego zaczynaj cych si na wybran losowo przez gr liter alfabetu.
Wydaje si wam e dwie minuty w trybie treningu to du o? W trybie gry sieciowej obowi zuj nieco inne zasady dotycz ce czasu.
Podobnie jak w realu czas rozgrywki zale y od najlepszego gracza.
Gdy pierwszy uczestnik gry zako czy wpisywanie reszta ma tylko pi tna cie sekund na doko czenie!
Inaczej te wygl da punktowanie.
Je li nazwa kt r wybra uczestnik jest unikalna to znaczy je li nikt inny jej nie wpisa otrzymuje si 10 punkt w je li co najmniej dw ch graczy wpisa o to samo tylko pi.
Dlatego op aca si wymy la rzadsze mniej znane nazwy!
Istnieje r wnie mo liwo gry w czterech innych dodatkowych kategoriach: stolica nazwa zawodu kolor i pierwiastek chemiczny.
Mo na wybra opcj gry losowo dobrane sze z dziesi ciu kategorii lub kategorie podstawowe.
Wprowadzili my r wnie ranking i mo liwo wys ania do niego wyniku gry z przeciwnikiem co pozwoli u ytkownikom por wna swe umiej tno ci z innymi graczami!
Zwracamy uwag e przy wpisywaniu
Download Android 2.3+ Państwa miasta only in polish.apk | 7MB

Related Apps to Państwa miasta only in polish

Inblock
Inblock
Fill the playing field with figures of different forms consisting of multicolored blocks. Make groups of 3 and more same colored blocks. Demonstrate your l..
Hit: heroes of incredible tales
Hit: heroes of incredible tales
Guide your hero through dangerous dungeons and wild lands full of crowds of monsters. Use magic and skills of your hero. Clear the fantasy world of this ga..
Chicken invaders 4 xmas
Chicken invaders 4 xmas
New in v- 10: supports google in app purchasing - all problems with purchasing are now fixed! I remember the day of the invasion well. The memories still b..
Space invaders: chicken shooter
Space invaders: chicken shooter
Control a unique space battle ship and defend the earth from the invasion of insidious galaxy chickens. Save the mankind from chicken threat coming from sp..
Inca jewels free
Inca jewels free
Swap and burst jewels to win the game of ancient incas! Clear all 50 levels with two game modes! Move group of 3 jewels and match 3 or more identical jewel..
Magic wand and book of incredibl..
Magic wand and book of incredibl..
Make a book of spells. Participate in magic battles win and get new fragments of spells. Lear the secrets of different schools of magic in this android gam..
Space smasher: kill invaders
Space smasher: kill invaders
Rescue the earth from falling asteroids and from invasion of insidious aliens. Tap dangerous objects to destroy them. The destiny of our planet depends onl..
Chicken invaders 4 thanksgivin
Chicken invaders 4 thanksgivin
New in v- 10: supports google in app purchasing - all problems with purchasing are now fixed! The turkeys revolted three years ago. Not coincidentally that..
Karma: incarnation 1
Karma: incarnation 1
Help the hero rescue his beloved who was kidnapped by evil spirits. To do this the character must turn into a powerful dragon and defeat evil. This android..
Galaxy invaders
Galaxy invaders
Fly a fast spaceship across endless galaxy avoiding different dangers. Become a space ace in this addictive game for android. Explore distant star systems ..
Dead invaders: fps war shooter
Dead invaders: fps war shooter
Become last line of defense and save mankind from extinction! Fight through the city and kill epic enemies live through dramatic battles against space inva..
Inamaze
Inamaze
Guide the brave hero through winding mazes full of traps and hidden treasure. Collect golden coins and a variety of bonuses. Explore fantastic mazes with h..
Apktidy.com - Download free państwa miasta only in polish.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top