Państwa miasta only in polish for Android

państwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polish
Państwa miasta only in polish game for android description: Gra pa stwa miasta jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiej o tej samej nazwie w kt r grali wasi rodzice.
W dwudziestym pierwszym wieku gra mo na nie tylko z kolegami z awki teraz gra si online z kolegami z ca ego wiata!
Sieciowa wersja gry oferuje te same mo liwo ci i oparta jest na tych samych zasadach co gra w realu tylko e nie potrzeba kartki ani d ugopisu!
Daje r wnie mo liwo treningu w celu lepszego przygotowania si do rozgrywki w sieci.
Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta google+.
Ci z was kt rzy grali w t gr i znaj jej zasady nie potrzebuj adnych wyja nie interfejs gry jest prosty i intuicyjny tak jak sama gra.
Tym kt rzy nie grali w to nigdy proponujemy zacz od treningu.
Gra polega na wpisaniu w odpowiednie okienka nazw: pa stwa miasta ro liny zwierz cia imienia m skiego i imienia e skiego zaczynaj cych si na wybran losowo przez gr liter alfabetu.
Wydaje si wam e dwie minuty w trybie treningu to du o? W trybie gry sieciowej obowi zuj nieco inne zasady dotycz ce czasu.
Podobnie jak w realu czas rozgrywki zale y od najlepszego gracza.
Gdy pierwszy uczestnik gry zako czy wpisywanie reszta ma tylko pi tna cie sekund na doko czenie!
Inaczej te wygl da punktowanie.
Je li nazwa kt r wybra uczestnik jest unikalna to znaczy je li nikt inny jej nie wpisa otrzymuje si 10 punkt w je li co najmniej dw ch graczy wpisa o to samo tylko pi.
Dlatego op aca si wymy la rzadsze mniej znane nazwy!
Istnieje r wnie mo liwo gry w czterech innych dodatkowych kategoriach: stolica nazwa zawodu kolor i pierwiastek chemiczny.
Mo na wybra opcj gry losowo dobrane sze z dziesi ciu kategorii lub kategorie podstawowe.
Wprowadzili my r wnie ranking i mo liwo wys ania do niego wyniku gry z przeciwnikiem co pozwoli u ytkownikom por wna swe umiej tno ci z innymi graczami!
Zwracamy uwag e przy wpisywaniu
Download Android 2.3+ Państwa miasta only in polish.apk | 7MB

Related Apps to Państwa miasta only in polish

Intercept missile command center..
Intercept missile command center..
Your planets cities are the target of an alien invasion and are under attack! Can you protect them? This retro arcade type game will keep you busy shooting..
Interlocked
Interlocked
Try to disassemble the figures made up of interconnected wooden blocks of different shapes. Develop your spatial imagination and logic in this game for and..
Diamond blast by interdev
Diamond blast by interdev
Diamond blast press the groups of 3 and more precious stones of the same kind to blast them and you will get points for this. Blast diamonds and other jewe..
Interlogic
Interlogic
Move colorful tiles across the playing field pushing them with the help of a little vehicle. Make groups of 2 and more identical tiles. Trust your logic sk..
Interesting tests
Interesting tests
Interesting tests are quick and fun games to entertain you at various times: when youre in the at the market or bank while waiting for the laundry to be re..
International snooker challenges
International snooker challenges
Try to repeat the most exiting situations from world snooker championship of all times. In this android game you get a chance to feel like a famous athlete..
Interestingly ball
Interestingly ball
Interestingly ball 2: funny bowling second new levels and new challenges very interesting ball game game in which you control a small ball the goal is to r..
The soul: international. whirlwi..
The soul: international. whirlwi..
the soul: international. Whirlwind of silence collect souls of legendary generals and combine them to get incredible power. Be ready for incredible advent..
Interfectorem
Interfectorem
Help a young girl carry her own investigation of the murder of her younger sister. Take the heroine on the track of the murderer. Elis the heroine of this ..
Word search international new
Word search international new
Word search international the best word search on android! Contains over 10 000 words to find available in 4 languages english spanish french and german. 4..
Interstellar defense
Interstellar defense
Explore the galaxy looking for planets that are suitable for colonizing. Get valuable resources and build a powerful space fleet. This game for android wil..
Infinite racer: dash and dodge
Infinite racer: dash and dodge
Drive a racing car on a busy track. Pick up bonuses maneuver in traffic and avoid crushes. Become the best racer on the tracks of this dynamic android game..
Apktidy.com - Download free państwa miasta only in polish.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top