Państwa miasta only in polish for Android

państwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polish
Państwa miasta only in polish game for android description: Gra pa stwa miasta jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiej o tej samej nazwie w kt r grali wasi rodzice.
W dwudziestym pierwszym wieku gra mo na nie tylko z kolegami z awki teraz gra si online z kolegami z ca ego wiata!
Sieciowa wersja gry oferuje te same mo liwo ci i oparta jest na tych samych zasadach co gra w realu tylko e nie potrzeba kartki ani d ugopisu!
Daje r wnie mo liwo treningu w celu lepszego przygotowania si do rozgrywki w sieci.
Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta google+.
Ci z was kt rzy grali w t gr i znaj jej zasady nie potrzebuj adnych wyja nie interfejs gry jest prosty i intuicyjny tak jak sama gra.
Tym kt rzy nie grali w to nigdy proponujemy zacz od treningu.
Gra polega na wpisaniu w odpowiednie okienka nazw: pa stwa miasta ro liny zwierz cia imienia m skiego i imienia e skiego zaczynaj cych si na wybran losowo przez gr liter alfabetu.
Wydaje si wam e dwie minuty w trybie treningu to du o? W trybie gry sieciowej obowi zuj nieco inne zasady dotycz ce czasu.
Podobnie jak w realu czas rozgrywki zale y od najlepszego gracza.
Gdy pierwszy uczestnik gry zako czy wpisywanie reszta ma tylko pi tna cie sekund na doko czenie!
Inaczej te wygl da punktowanie.
Je li nazwa kt r wybra uczestnik jest unikalna to znaczy je li nikt inny jej nie wpisa otrzymuje si 10 punkt w je li co najmniej dw ch graczy wpisa o to samo tylko pi.
Dlatego op aca si wymy la rzadsze mniej znane nazwy!
Istnieje r wnie mo liwo gry w czterech innych dodatkowych kategoriach: stolica nazwa zawodu kolor i pierwiastek chemiczny.
Mo na wybra opcj gry losowo dobrane sze z dziesi ciu kategorii lub kategorie podstawowe.
Wprowadzili my r wnie ranking i mo liwo wys ania do niego wyniku gry z przeciwnikiem co pozwoli u ytkownikom por wna swe umiej tno ci z innymi graczami!
Zwracamy uwag e przy wpisywaniu
Download Android 2.3+ Państwa miasta only in polish.apk | 7MB

Related Apps to Państwa miasta only in polish

Guns x zombies: infinity
Guns x zombies: infinity
Take your hero across fantastic locations destroying hordes of zombies attacking from all the sides. Apply powerful weapons. Stop zombie apocalypse togethe..
Stormborne : infinity arena
Stormborne : infinity arena
game features 1: 1 hardcore battlelow specification low download size but high quality visuals25 kinds of strategic skillscompetition from other gladiator..
Space smasher: kill invaders
Space smasher: kill invaders
Rescue the earth from falling asteroids and from invasion of insidious aliens. Tap dangerous objects to destroy them. The destiny of our planet depends onl..
Chicken invaders 4 thanksgivin
Chicken invaders 4 thanksgivin
New in v- 10: supports google in app purchasing - all problems with purchasing are now fixed! The turkeys revolted three years ago. Not coincidentally that..
Infinity slots: spin and win!
Infinity slots: spin and win!
Turn wheels of the most different slot machines. Place your bets and hope for big money. Check how lucky you are in this game for android. You can choose t..
Heroes infinity
Heroes infinity
Gather a team of heroes having incredible fighting abilities. Fight against huge bosses and other strong enemies. Travel across the world of this android g..
Galaxy invaders
Galaxy invaders
Fly a fast spaceship across endless galaxy avoiding different dangers. Become a space ace in this addictive game for android. Explore distant star systems ..
Dead invaders: fps war shooter
Dead invaders: fps war shooter
Become last line of defense and save mankind from extinction! Fight through the city and kill epic enemies live through dramatic battles against space inva..
Infinity loop: blueprints
Infinity loop: blueprints
Rotate the fragments on the screen by tapping them with your finger. Make a picture out of the fragments. Improve your observation skills logic and intelli..
Infinity: ark war
Infinity: ark war
Build a fleet of huge spaceships and fight to control the galaxy. Destroy enemy fleets and military bases. This game for android will take you into the dis..
Tank invaders: war on terror
Tank invaders: war on terror
awarded as best mobile game of sbgames 2013 s independent games festival voice over and soundtrack by the unparalleled composer carl clarkget ready for wa..
Chicken invaders 3
Chicken invaders 3
New in v- 11: supports google in app purchasing - all problems with purchasing are now fixed! Chickens. For centuries we have oppressed them grilling roast..
Apktidy.com - Download free państwa miasta only in polish.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top