Państwa miasta only in polish for Android

państwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polish
Państwa miasta only in polish game for android description: Gra pa stwa miasta jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiej o tej samej nazwie w kt r grali wasi rodzice.
W dwudziestym pierwszym wieku gra mo na nie tylko z kolegami z awki teraz gra si online z kolegami z ca ego wiata!
Sieciowa wersja gry oferuje te same mo liwo ci i oparta jest na tych samych zasadach co gra w realu tylko e nie potrzeba kartki ani d ugopisu!
Daje r wnie mo liwo treningu w celu lepszego przygotowania si do rozgrywki w sieci.
Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta google+.
Ci z was kt rzy grali w t gr i znaj jej zasady nie potrzebuj adnych wyja nie interfejs gry jest prosty i intuicyjny tak jak sama gra.
Tym kt rzy nie grali w to nigdy proponujemy zacz od treningu.
Gra polega na wpisaniu w odpowiednie okienka nazw: pa stwa miasta ro liny zwierz cia imienia m skiego i imienia e skiego zaczynaj cych si na wybran losowo przez gr liter alfabetu.
Wydaje si wam e dwie minuty w trybie treningu to du o? W trybie gry sieciowej obowi zuj nieco inne zasady dotycz ce czasu.
Podobnie jak w realu czas rozgrywki zale y od najlepszego gracza.
Gdy pierwszy uczestnik gry zako czy wpisywanie reszta ma tylko pi tna cie sekund na doko czenie!
Inaczej te wygl da punktowanie.
Je li nazwa kt r wybra uczestnik jest unikalna to znaczy je li nikt inny jej nie wpisa otrzymuje si 10 punkt w je li co najmniej dw ch graczy wpisa o to samo tylko pi.
Dlatego op aca si wymy la rzadsze mniej znane nazwy!
Istnieje r wnie mo liwo gry w czterech innych dodatkowych kategoriach: stolica nazwa zawodu kolor i pierwiastek chemiczny.
Mo na wybra opcj gry losowo dobrane sze z dziesi ciu kategorii lub kategorie podstawowe.
Wprowadzili my r wnie ranking i mo liwo wys ania do niego wyniku gry z przeciwnikiem co pozwoli u ytkownikom por wna swe umiej tno ci z innymi graczami!
Zwracamy uwag e przy wpisywaniu
Download Android 2.3+ Państwa miasta only in polish.apk | 7MB

Related Apps to Państwa miasta only in polish

Her story
Her story
Investigate a murder. Look through the video of examinations find differences in statements use the police database. Become a real detective in this androi..
Infinite sky
Infinite sky
5 stars 3d airplane shooting game praises: once you start to play you can 39 t put it aside again! Quot editor 39 s pick from infinite sky is poised to fl..
Lcd watch face - interactive opt..
Lcd watch face - interactive opt..
Amazing transparent interactive watch face with lcd display for round and square android wear watches. Push the red button to see how it works! Features: w..
Infinity mercs: nonstop rpg
Infinity mercs: nonstop rpg
Take a squad of mercenaries consisting of powerful warriors and mighty magicians across the lands of the kingdom. Fight against dark powers. Defend the kin..
Intensive benchmark 2
Intensive benchmark 2
Intensive benchmark 2a tech demo using ultra detailed 3d graphic and real time physics to test the capability of your device. Version - 0 change log : ( co..
Alien exterminator infinite race..
Alien exterminator infinite race..
Alien invaded our earth in 2200 ad. Exterminators have in their airfighter to battle against alien invasion. Alien exterminator infinite racer is infinite ..
The interactive adventures of do..
The interactive adventures of do..
Investigate an unusual crime together with a skilled detective and a team of his strange assistants. Walk along lisbon streets together with the heroes of ..
Infinite shooting: galaxy attack
Infinite shooting: galaxy attack
Infinite shooting: galaxy attack control a fantastic fighter and fight the countless hordes of flying enemies attacking our planet. Challenge the aggressor..
The secret order 2: masked inten..
The secret order 2: masked inten..
Help a brave girl go to the past to fight the forces of evil and save the world. Find ancient artifacts. Game features: 90 picturesque locations 15 hidden ..
3d infinite airplane flight
3d infinite airplane flight
3d infinite airplane flight fly against other pilots around the world! Super fast planes! Huge explosions!! Billionaires racing! You are a pilot of wonder..
Marvel’s guardians of the gala..
Marvel’s guardians of the gala..
Travel across the galaxy together with fearless adventurers and heroes. In this android game you are going to meet the most unusual team of marvel heroes. ..
Island demolition ops: call of i..
Island demolition ops: call of i..
Take part in dangerous combat operations. Destroy enemies with the help of heavy machinegun and other weapons. Start the struggle against terrorists in thi..
Apktidy.com - Download free państwa miasta only in polish.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top