Państwa miasta only in polish for Android

państwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polishpaństwa miasta only in polish
Państwa miasta only in polish game for android description: Gra pa stwa miasta jest odpowiednikiem popularnej gry towarzyskiej o tej samej nazwie w kt r grali wasi rodzice.
W dwudziestym pierwszym wieku gra mo na nie tylko z kolegami z awki teraz gra si online z kolegami z ca ego wiata!
Sieciowa wersja gry oferuje te same mo liwo ci i oparta jest na tych samych zasadach co gra w realu tylko e nie potrzeba kartki ani d ugopisu!
Daje r wnie mo liwo treningu w celu lepszego przygotowania si do rozgrywki w sieci.
Gra w wersji sieciowej (online) wymaga konta google+.
Ci z was kt rzy grali w t gr i znaj jej zasady nie potrzebuj adnych wyja nie interfejs gry jest prosty i intuicyjny tak jak sama gra.
Tym kt rzy nie grali w to nigdy proponujemy zacz od treningu.
Gra polega na wpisaniu w odpowiednie okienka nazw: pa stwa miasta ro liny zwierz cia imienia m skiego i imienia e skiego zaczynaj cych si na wybran losowo przez gr liter alfabetu.
Wydaje si wam e dwie minuty w trybie treningu to du o? W trybie gry sieciowej obowi zuj nieco inne zasady dotycz ce czasu.
Podobnie jak w realu czas rozgrywki zale y od najlepszego gracza.
Gdy pierwszy uczestnik gry zako czy wpisywanie reszta ma tylko pi tna cie sekund na doko czenie!
Inaczej te wygl da punktowanie.
Je li nazwa kt r wybra uczestnik jest unikalna to znaczy je li nikt inny jej nie wpisa otrzymuje si 10 punkt w je li co najmniej dw ch graczy wpisa o to samo tylko pi.
Dlatego op aca si wymy la rzadsze mniej znane nazwy!
Istnieje r wnie mo liwo gry w czterech innych dodatkowych kategoriach: stolica nazwa zawodu kolor i pierwiastek chemiczny.
Mo na wybra opcj gry losowo dobrane sze z dziesi ciu kategorii lub kategorie podstawowe.
Wprowadzili my r wnie ranking i mo liwo wys ania do niego wyniku gry z przeciwnikiem co pozwoli u ytkownikom por wna swe umiej tno ci z innymi graczami!
Zwracamy uwag e przy wpisywaniu
Download Android 2.3+ Państwa miasta only in polish.apk | 7MB

Related Apps to Państwa miasta only in polish

Slots jackpot inferno casino
Slots jackpot inferno casino
download slots jackpot inferno the 1 paying casino slot machine! Slots jackpot inferno is a video slots experience that will dazzle you with unmatched exc..
Infestor
Infestor
Control a green alien creature that needs to escape human colony. Control humans and move towards the exit. The protagonist of this game for android can ju..
Intercept missile command center..
Intercept missile command center..
Your planets cities are the target of an alien invasion and are under attack! Can you protect them? This retro arcade type game will keep you busy shooting..
Interlocked
Interlocked
Try to disassemble the figures made up of interconnected wooden blocks of different shapes. Develop your spatial imagination and logic in this game for and..
Inferno squad
Inferno squad
Fight horrific alien monsters. Wade through space station corridors and destroy crowds of enemies using modern weapons. This android game will take you int..
Infiltrating the airship extra
Infiltrating the airship extra
Henry has been captured by the government but theyve offered him a deal. If henry can help them take down the toppat clan an international group of theives..
Diamond blast by interdev
Diamond blast by interdev
Diamond blast press the groups of 3 and more precious stones of the same kind to blast them and you will get points for this. Blast diamonds and other jewe..
Interlogic
Interlogic
Move colorful tiles across the playing field pushing them with the help of a little vehicle. Make groups of 2 and more identical tiles. Trust your logic sk..
Inferno legend ol
Inferno legend ol
The 1 rpg game as featured on the apple app store is now available on google play! Fight against humans and challenge your friends! Free for today only! Ne..
Infiltrator
Infiltrator
Fly a small space fighter and guide it through the interior of a huge ship shooting enemy drones. Become the best pilot of the galaxy in this game for andr..
Interesting tests
Interesting tests
Interesting tests are quick and fun games to entertain you at various times: when youre in the at the market or bank while waiting for the laundry to be re..
International snooker challenges
International snooker challenges
Try to repeat the most exiting situations from world snooker championship of all times. In this android game you get a chance to feel like a famous athlete..
Apktidy.com - Download free państwa miasta only in polish.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top