Ygs lys puan hesaplama 2016 for Android

ygs lys puan hesaplama 2016ygs lys puan hesaplama 2016ygs lys puan hesaplama 2016ygs lys puan hesaplama 2016
Ygs lys puan hesaplama 2016 app for android description: Ygs ve lys puanlar n z do ru ve yanl say lar n girerek kolayca hesaplayabilirsiniz.
Obp puan n z girerek yerle tirme ekli puan n z hesaplayabilirsiniz.
S nav sonu lar na en yak n hesaplamay yapar.
2 puan fark edebilir.
2016 2015 2014 2013 katsay l tercih robotu puan hesapla 2013 2014 2015 2016 y llar n n katsay lar ve s ralamalar eklendi.
Sonu lar ekran geli tirildi b l mler ayr ld.
Hesaplad n z puan t r nde niversite simgesine t klayarak b l m arayabilirsiniz.
Puanlar m sizden gelen neriler do rultusunda kay tlar sayfas geli tirildi.
Puanlar m sekmesinden art k daha nce hesaplad n z puanlar daha detayl g r nt leyebilirsiniz.
Puanlar m tasar m de i tirildi.
Tercih sizden gelen neriler do rultusunda niversite b l mlerini eklendi.
Art k diledi iniz puan veya s ralamaya g re arama yaparak b l mlere bakabilirsiniz.
B l mleri tercih listenize ekleyebilirsiniz veya payla abilirsiniz.
Araman z detayland rmak i in a a a l r pencereden se im yapman z yeterli.
Tercih listem tercih sekmesinden tercih listenize ekledi iniz b l mleri g r nt leyebilirsiniz.
Kendi tercih listenizi olu turabilirsiniz.
Tercih listenizden karmak istedi iniz b l mlere t klayarak tercih listemden kar t klaman z yeterli.
Ygs lys konular ygs lys 39 nin t m konular n g r nt leyebilirsiniz.
Konulardaki bilgi seviyenizi 5 zerinde puanlayarak ilerleme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
S nav takivimi hangi s nav ne zaman ka g n kald hemen renebilirsiniz.
S nav bilgilerini arkada lar n zla payla abilirsiniz.
S nav kartlar n n zerine t klayarak daha detayl bilgi renebilirsiniz.
Ayarlar sizden gelen neriler do rultusunda soru say lar n g r nt lemesini a abilir veya kapatabilirsiniz.
Katsay y l se imini yaparak s rekli
Download Android 2.2+ Ygs lys puan hesaplama 2016.apk | 5MB

Related Apps to Ygs lys puan hesaplama 2016

Ygs lys sınav puan hesaplama
Ygs lys sınav puan hesaplama
niversite ye haz rlanan adaylar! Lise rencileri! Her sene d zenlenen ygs ve lys niversite s navlar n n puanlar n do ru ve yanl say lar n girerek kolayca h..
Birebir ygs lys hesaplama
Birebir ygs lys hesaplama
2015 yerle tirme sonu lar na g re 2016 y l nda hangi niversitelere girebilece inizi g r n! Tam bir niversite tercih rehberi. Niversite taban puanlar ile 2..
Ygs Çıkmış sorular (ygs - ly..
Ygs Çıkmış sorular (ygs - ly..
ygs 39 ye haz rlanan adaylar i in ger ek bir s nav tecr besi ya atmak ad na ge mi y llar n t m ygs sorular n sizin i in derledik. Y llara ve derslere g re..
Teog hesaplama ve taban puan
Teog hesaplama ve taban puan
2016 y l i in temel e itimden orta retime ge i sisteminde yap lan ortak yaz l s navlar ile y l sonu not ortalamalar n n kapsam nda hesaplanacak olan teog y..
Biyoloji ygs lys
Biyoloji ygs lys
sonunda beklenen ygs lys biyoloji uygulamas sizlerle! Ygs lys haz rl nda ba ta sa l k bilimleri b l mlerinden hedefleri olan renciler olmak zere t m say s..
Mobil dershane (ygs-lys)
Mobil dershane (ygs-lys)
Bu uygulama ygs lys kpssadaylar na ve orta retimde okumakta olan rencilerin derslerine yard mc olmak amac yla haz rlanm t r. Uygulama uzun s ren ve emek ge..
Sınav hocası (ygs & lys)
Sınav hocası (ygs & lys)
S navhocas lys ygs niversite s navlar na haz rl klys ve ygs haz rl kta en b y k yard mc n s navhocas mobil uygulamas ile art k cebinde! Lys ve ygs sorular ..
Ygs lys 2016 taban puanları
Ygs lys 2016 taban puanları
Tamamen cretsiz olarak yay nlanmakta olan 2015 2016 ygs lys s nav niversite taban puanlar uygulamas d r. Bu uygulama sayesinde niversite tercihlerinizi yap..
Dgs puan hesap 2017
Dgs puan hesap 2017
Versiyon - 5 itibariyle uygulama 2016 dgs s nav ndaki net katsay lar ile puan n z hesaplaman z sa lar. Ayr ca s nav saati sekmesi ile denemelerinizde s re ..
2016 kpss puan hesapla
2016 kpss puan hesapla
T m puan t rlerinde kpss a grubu b grubu ve abt i in puan n z kolayca hesaplayabilirsiniz. Nceki y llara ait kpss verilerine g re puan n z g r n. Kullan m ..
Hatim hesaplama
Hatim hesaplama
Yasin hlas ayet l k rsi salat nariye tevhid veya di er hatimler i in ka ki inin ka tane okuyaca n hesaplayan uygulamad r. E er yapmak istedi iniz hatim kay..
Karne ortalama hesaplama
Karne ortalama hesaplama
rencilerin d nem ve sene sonu ortalamalar n hesaplayacaklar takdir ve te ekk r al p alamad klar n hesaplayacaklar ge ip kald klar n hesaplayabilecekleri o..
Apktidy.com - Download free ygs lys puan hesaplama 2016.apk for Android 2.2+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top