Sesli sureler namaz hocası pro for Android

Apktidy / Android Apps / Other Apps
sesli sureler namaz hocası prosesli sureler namaz hocası prosesli sureler namaz hocası prosesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro app for android description: Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz.
Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t rk e a klamalar yla uygulamaya yerle tirilmi tir.
Bunun yan s ra namaz hocas da eklenerek abdest alma ve namaz k lmay retme ama lanm t r.
Her m sl man karde imizin bilmesi gereken temel dini bilgilerle uygulama zenginle tirilmi tir.
Ayr ca uygulama i ine 80 adet cuma mesaj eklenmi tir.
Bu mesajlar payla ml d r.
Her mesaj sayfas nda 4 ayr mesaj vard r.
Stenilen mesaj metninin zerine t klayarak sosyal payla m ara lar yla whatsap sms facebook vs ile mesaj g nderebilirsiniz.
Yemek duas ve hatim duas n sesli dinleyebilir renebilirsiniz.
E siz bir sesten 5 vakit ezan dinleyebilece iniz bu uygulama be enece inizi umuyorum.
Eksik ve kusurlar m z varsa bildirirseniz bunlar telafi etme ans n bize vermi olursunuz.
Ayr ca uygulamay daha da geli tirebilmek i in tavsiye ve nerileriniz bizim i in nemlidir.
Download Android 2.3+ Sesli sureler namaz hocası pro.apk | 29MB

Related Apps to Sesli sureler namaz hocası pro

Sesli sureler-2
Sesli sureler-2
bu uygulamaya 25 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran ka..
Dua ve sureler (sesli)
Dua ve sureler (sesli)
Namaz dualar ve namaz sureleri t rk e ve arap a. Ayet el k rsi ayetel k rsi ayet el kursi fatiha fil kuray maun kevser kafirun nasr nas suresi ve namaz sur..
Namaz hocası
Namaz hocası
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri herzaman yan m zda bulunacakt r. Quot resimli namaz k l n orucu bozan eyler islam n artlar hac ki..
Sesli görüntülü sureler
Sesli görüntülü sureler
Bu uygulamaya 41 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r. Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay ret..
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle... Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet..
Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Dua ve sureler
Dua ve sureler
Bu uygulama temel olarak namaz dualar namaz sureleri abdest ezan namaz esma l h sna ve anlamlar hadisler slam n artlar ve man n artlar gibi konular i ermek..
Sınav hocası (ygs & lys)
Sınav hocası (ygs & lys)
S navhocas lys ygs niversite s navlar na haz rl klys ve ygs haz rl kta en b y k yard mc n s navhocas mobil uygulamas ile art k cebinde! Lys ve ygs sorular ..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
2012 2013 2014 y llar na ait a k retim fak ltesi 39 ne ait t m b l mlerin km toplam 23- 787 elle girilmi soru bulunmaktad r. Uygulama yay na a k olsa da h..
Sesli elifba
Sesli elifba
Kuran okumayı bilmeyen kalmasın.
Apktidy.com - Download free sesli sureler namaz hocası pro.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top