Sesli sureler-2 for Android

Apktidy / Android Apps / Other Apps
sesli sureler-2sesli sureler-2sesli sureler-2sesli sureler-2
Sesli sureler-2 app for android description: bu uygulamaya 25 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur.
Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur.
Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan sureyi arap as ndan veya t rk e metninden takip edebilirsiniz.
B y k bir titizlikle haz rlanan bu uygulamay internet olmadan da kullanabilirsiniz.
Uygulamada g zden ka an bir eksiklik veya hata g r rseniz l tfen maille bildiriniz.
Uygulamada a a da listesini verdi im sure ve dualar mevcuttur.
Renmbu uygulamaya 25 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur.
Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur.
K sa namaz sureleri de il daha uzun olan surelerdir.
Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan sureyi arap as ndan veya t rk e metninden takip edebilirsiniz.
B y k bir titizlikle haz rlanan bu uygulamay internet olmadan da kullanabilirsiniz.
Uygulamada g zden ka an bir eksiklik veya hata g r rseniz l tfen maille bildiriniz.
Uygulamada a a da listesini verdi im sure ve dualar mevcuttur.
Renmek retmek isteyen okuyup sevap kazanmak isteyen herkes i in yan nda ta yabilece i g zel bir uygulamad r.
Kuran ezberlemek i in ideal bir uygulamad r.
Bu uygulaman n i eri i a a da listesi verilen sure ve dualar n ses g r nt metin ve a klamalar ndan olu maktad r.
Ayetel k rsiamenerrasul h vallah lleziabese suresiala suresibeled suresibeyyine suresib ruc suresiduha suresifecr suresi nfitar suresi nsikak suresikaria suresik yame suresileyl suresimearic suresinebe suresinuh suresi ems suresitar k suresitekas r suresitekvir suresizilzal suresiek retmek isteyen okuyup sevap kazanmak isteyen herkes i in yan nda ta yabilece i g zel bir uygulamad r.
Bu uygulaman n i eri i a a da listesi verilen sure ve dualar n ses g r nt metin ve a klamalar ndan olu maktad r.
Ayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi abese suresi ala suresi beled suresi beyyine
Download Android 2.3+ Sesli sureler-2.apk from Google play

Related Apps to Sesli sureler-2

Sesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro
Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t r..
Sesli görüntülü sureler
Sesli görüntülü sureler
Bu uygulamaya 41 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Dua ve sureler (sesli)
Dua ve sureler (sesli)
Namaz dualar ve namaz sureleri t rk e ve arap a. Ayet el k rsi ayetel k rsi ayet el kursi fatiha fil kuray maun kevser kafirun nasr nas suresi ve namaz sur..
Dua ve sureler
Dua ve sureler
Bu uygulama temel olarak namaz dualar namaz sureleri abdest ezan namaz esma l h sna ve anlamlar hadisler slam n artlar ve man n artlar gibi konular i ermek..
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle... Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet..
Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Sesli dualar ve dini bilgiler
Sesli dualar ve dini bilgiler
Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya du..
Sesli elifba
Sesli elifba
Kuran okumayı bilmeyen kalmasın.
Sesli hesap makinesi
Sesli hesap makinesi
profesyonel bir hesap makinesinin yapabilece i i lemlerin bir o unu sadece konu arak yapabilece iniz bir uygulamad r. Sesinizle logoritma s alma faktoriye..
Yasin ve dualar sesli
Yasin ve dualar sesli
S r m - 5 geri d n ler zerine uygulama g ncellenmi tir kabe mam n n sesleriyle de i tirilmi tir. Ve tebareke amene 39 r resul vakia cuma dualar eklenmi tir..
Apktidy.com - Download free sesli sureler-2.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top