Namaz hocası ve dini bilgiler for Android

namaz hocası ve dini bilgilernamaz hocası ve dini bilgilernamaz hocası ve dini bilgilernamaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocası ve dini bilgiler app for android description: Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r.
Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay retmek hedeflenmi tir.
G rsellerle anlat m zenginle tirilerek kolay ve hatas z olarak retme ama lanm t r.
Namaz ogreniyorum uygulamas n n i eri i a a daki gibidir: sabah namaz sabah namaz n n ki rek t s nnetinin k l n sabah namaz sabah namaz n n ki rek t farz n n k l n tesbihat namaz bitirdikten sonraki tesbihat yap l le namaz le namaz n n d rt rek t s nnetinin k l n le namaz le namaz n n d rt rek t farz n n k l n le namaz le namaz n n son 2 rek t s nnetinin k l n kindi namaz kindi namaz n n d rt rek t s nnetinin k l n kindi namaz kindi namaz n n d rt rek t farz n n k l n ak am namaz ak am namaz n n farz n n k l n ak am namaz ak am namaz n n ki rek t s nnetinin k l n yats namaz yats namaz n n d rt rek t s nnetinin k l n yats namaz yats namaz n n d rt rek t farz n n k l n yats namaz yats namaz n n son 2 rek t s nnetinin k l n vitir namaz vitir namaz n n k l n cuma namaz cuma namaz n n k l n bayram namaz n n bayram namaz n n k l n cenaze namaz cenaze namaz n n k l n namaz bozan eyler slam n artlar iman n artlar peygamber efendimiz hakk ndabir ok bilgiyi i ermektedir.
32 farz ve bunun a l mlar yan s ra di er dini bilgileri bar nd ran bu uygulama dini konular renmenize yard mc olacakt r
Download Android 2.3+ Namaz hocası ve dini bilgiler.apk | 6MB

Related Apps to Namaz hocası ve dini bilgiler

Namaz hocası
Namaz hocası
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri herzaman yan m zda bulunacakt r. Quot resimli namaz k l n orucu bozan eyler islam n artlar hac ki..
Sesli dualar ve dini bilgiler
Sesli dualar ve dini bilgiler
Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya du..
İslami ve dini sohbet
İslami ve dini sohbet
slam kurallar er evesinde rahatl kla sohbet edebilece iniz bir sohbet program d r. Manevi karde lik android uygulamas n n sohbet b l m n daha ok temsil et..
Sesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro
Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t r..
Namaz duaları ve sureleri
Namaz duaları ve sureleri
Uygulama namazda okunan dua ve surelerin ezberlenmesine renilmesine veya ba lang i in nereden ba lanaca nayard mc olmas i in haz rlanm t r. Dualar: s bh ne..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Dini bilgi yarişması
Dini bilgi yarişması
Bu g ncelleme ile birlikte hatal sorular d zeltilmi ve yeni sorular eklenmi tir. Uygulamada tasar m soru say s ve puanlama gibi baz de i iklikler yap lm t ..
Dini bilgi yarışması
Dini bilgi yarışması
Uygulama 100 sorudan olu maktad r. Her 20 soruda di er seviyeye ge ersiniz ve seviye artt k a sorular zorla maktad ruygulamada 5 seviye bulunmaktad r. Her ..
Sınav hocası (ygs & lys)
Sınav hocası (ygs & lys)
S navhocas lys ygs niversite s navlar na haz rl klys ve ygs haz rl kta en b y k yard mc n s navhocas mobil uygulamas ile art k cebinde! Lys ve ygs sorular ..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
2012 2013 2014 y llar na ait a k retim fak ltesi 39 ne ait t m b l mlerin km toplam 23- 787 elle girilmi soru bulunmaktad r. Uygulama yay na a k olsa da h..
Locatel ve
Locatel ve
En esta aplicaci n de locatel automercado de salud de venezuela podr s f cilmente: consultar la disponibilidad de productos en los establecimientos de todo..
Eserler ve yazarlar
Eserler ve yazarlar
Hangi eser hangi yazara ait? Bu yazar n hangi eserleri var? Gibi sorular n z bu program ile z me kavu acak. Hangi eserin hangi yazara ait oldu unu ve t r n..
Apktidy.com - Download free namaz hocası ve dini bilgiler.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top