Namaz duaları ve sureleri for Android

namaz duaları ve surelerinamaz duaları ve surelerinamaz duaları ve surelerinamaz duaları ve sureleri
Namaz duaları ve sureleri app for android description: Uygulama namazda okunan dua ve surelerin ezberlenmesine renilmesine veya ba lang i in nereden ba lanaca nayard mc olmas i in haz rlanm t r.
Dualar: s bh neke etteh yy t allah mme salli allah mme b rik rabben tina rabben firli ve kunut du lar s relerf tiha fil kurey m n kevser k fir n nasr tebbet hl s fel k n s y s n duh n fetih rahm n v k a cum 39 a m lk k y me nebe 39 kadr asr ve h meze.
A rlar: elif lam mim (bakara 1 5) ayete 39 l kursi (bakara 255) amene 39 r rasul (bakara 285 286) h vallah llezi (ha r 22 24).
Namazlarkamet 5 vakit namaz(sabah le kindi ak am yats ) cuma sehiv secdesi kaza yolcu stihare teravih tesbih bayram cenaze tehecc t ku luk evv b ntahiyyet 39 l mescid abdest ve gus lden sonra yolculu a k ve yolculuktan d n h cet vet vbe namaz.
Uygulama zell kler a)dinlenme latince t rk e tefsir fazilet ve arap as b)video olarak ok takipli t rk e a klamal olarak izlenmesi.
C))sd karta indirilmesi zelli i.
D)sosyal payla m se enekleri ile bilgi payla m.
E)ezberlenmesinde kolayl k sa lamak i in otomatik tekrar zelli i.
Dinleme b l m nde sa alt k ede bulunan simgeye dokunarak simgeyi siyah yapman z halinde zellik aktif olacak de i tirme i lemi yap lmayana kadar ayn kalacakt r.
F)sekmeler aras ge i lerde son kal nan sekmelerin otomatik olarak gelmesi zelli i.
G)dinlemede ses ayar de i tirme zelli i.
H) video izlemede ses ayar de i tirme zelli i.
J)yaz b y kl de i tirme zelli i.
K)kategori yaz rengi belirleme zelli i.
L)alt kategori yaz rengi belirleme zelli i.
M)arka fon belirleme zelli i(beyaz kahverengi siyah) zelli i.
Cretsiz 100 cretsiz.
Imdi hemen vakit kaybetmeden ba lay n.
Internet eri imi izni reklamlar ve dosya indirme i in kullan lm t r.
Download Android 2.3+ Namaz duaları ve sureleri.apk | 5MB

Related Apps to Namaz duaları ve sureleri

Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle... Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet..
Namaz sureleri
Namaz sureleri
Bu uygulama namaz surelerini i ermektedir. Sureler sesli arap a ve t rk e metinleriyle birlikte tasarlanm t r. Tasar ma surelerin anlamlar daeklenmi tir. S..
Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r.. Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t ..
Namaz sureleri oku anla
Namaz sureleri oku anla
Namaz s relerinin okunu u ve anlamlar namaz sureler fat ha sures hlas sures nasr sures nas sures kurey sures maun sures kevser sures felak sures f l sures ..
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r. Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay ret..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kay..
Locatel ve
Locatel ve
En esta aplicaci n de locatel automercado de salud de venezuela podr s f cilmente: consultar la disponibilidad de productos en los establecimientos de todo..
Eserler ve yazarlar
Eserler ve yazarlar
Hangi eser hangi yazara ait? Bu yazar n hangi eserleri var? Gibi sorular n z bu program ile z me kavu acak. Hangi eserin hangi yazara ait oldu unu ve t r n..
Cl@ve pin
[email protected] pin
Para poder usar la aplicaci n usted debe estar registrado previamente en el sistema cl ve. Puede hacerlo desde la siguiente web https: agenciatributaria. G..
Dua ve sureler
Dua ve sureler
Bu uygulama temel olarak namaz dualar namaz sureleri abdest ezan namaz esma l h sna ve anlamlar hadisler slam n artlar ve man n artlar gibi konular i ermek..
Dualar ve zikirler
Dualar ve zikirler
Bu uygulama muhterem mahmud sami ramazano lu 39 nun tertip etti i erkam yay nlar ndan km olan dualar ve zikirler adl kitap esas al narak haz rlanm t r. Dua..
Apktidy.com - Download free namaz duaları ve sureleri.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top