Hamilelik ve gebelik takibi for Android

hamilelik ve gebelik takibihamilelik ve gebelik takibihamilelik ve gebelik takibihamilelik ve gebelik takibi
Hamilelik ve gebelik takibi app for android description: Yay nland g nden beri t rkiye de hamilelerin en ok kulland 1 numaral hamilelik uygulamas.
Neredeyse yar m milyon kullan c ile t rkiye nin en b y k hamilelik sosyal a.
Uygulaman n i erisindeki forum ile di er t m anne adaylar m zla bilgi payla abilirsiniz tebrik ederiz anne aday m s n z? O halde 280 g nl k muhte em bir yolculuk sizi bekliyor.
Sizler i in b y k bir zenle haz rlam oldu umuz bu uygulama sayesinde gebeli iniz boyunca ihtiyac n z olabilecek t m bilgiler her zaman yan n zda olacak.
Stelik tamamen cretsiz.
Bu uygulama sayesinde g n g n ve hafta hafta bebe inizin ve hamileli inizin geli im hikayesini takip edebilirsiniz.
Gebeli iniz boyunca kar la abilece iniz hastal klar n tedavisi i in e itli ila s z tedavi y ntemleri renebilirsiniz.
E inizin almas gereken sorumluluklar renebilirsiniz.
Yenido an bebe inizi emzirme ile ilgili detayl bilgilere eri ebilirsiniz.
Do uma giderken g t rmeniz gerekenleri renebilirsiniz.
Do um ncesi belirtilerin neler oldu unu renebilirsiniz.
Hamileli iniz boyunca beslenme konusunda nelere dikkat etmeniz gerekti ini renebilirsiniz kilo takibi regl takibi yapabilirsiniz.
Gebelik sonras eski formunuza kolayca d nebilirsiniz.
Gebelikte doktor se imi konusunda dikkat etmeniz gereken detaylar renebilirsiniz.
Acil durumlarda sevdiklerinizin size kolayca ula abilmesi i in koordinat n z payla abilirsiniz.
Hamilelik uygulamas ile harika bir 280 g n ge irmeniz temennisiyle!
Not: sevgili anne adaylar uygulamam z ile ilgili her t rl sorun g r ya da nerilerinizi info hamile.
Me adresine mail atarak ya da instagram zerindeki ham lel k sayfas ndan bize ula abilirsiniz.
Download Android 2.3+ Hamilelik ve gebelik takibi.apk | 26MB

Related Apps to Hamilelik ve gebelik takibi

Kargo takibi
Kargo takibi
Uygulama t rkiye 39 de ve d nya da hizmet veren a a daki kargo irketleri taraf ndan ta nan paketlerinizi tek bir aray z zerinden sorgulaman z sa lar. Ayr c..
Hamilelik rehberi
Hamilelik rehberi
hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler beslenme d zeni hamilelik s resi hesaplama parogram ve hafta hafta geli im bilgilerini i eren tamamen cretsiz bir u..
Locatel ve
Locatel ve
En esta aplicaci n de locatel automercado de salud de venezuela podr s f cilmente: consultar la disponibilidad de productos en los establecimientos de todo..
Dua ve sureler
Dua ve sureler
Bu uygulama temel olarak namaz dualar namaz sureleri abdest ezan namaz esma l h sna ve anlamlar hadisler slam n artlar ve man n artlar gibi konular i ermek..
Dualar ve zikirler
Dualar ve zikirler
Bu uygulama muhterem mahmud sami ramazano lu 39 nun tertip etti i erkam yay nlar ndan km olan dualar ve zikirler adl kitap esas al narak haz rlanm t r. Dua..
Eserler ve yazarlar
Eserler ve yazarlar
Hangi eser hangi yazara ait? Bu yazar n hangi eserleri var? Gibi sorular n z bu program ile z me kavu acak. Hangi eserin hangi yazara ait oldu unu ve t r n..
Cl@ve pin
[email protected] pin
Para poder usar la aplicaci n usted debe estar registrado previamente en el sistema cl ve. Puede hacerlo desde la siguiente web https: agenciatributaria. G..
Can yücel ve Şiirleri
Can yücel ve Şiirleri
Can y cel 39 in hayat ve iirlerini bu uygulamada bulabilirsiniz. Can y cel 39 i daha yak ndan tan y n. V r s kes nl kle yoktur. Arkada lar sizlere bedava v..
İslami ve dini sohbet
İslami ve dini sohbet
slam kurallar er evesinde rahatl kla sohbet edebilece iniz bir sohbet program d r. Manevi karde lik android uygulamas n n sohbet b l m n daha ok temsil et..
Yasin ve dualar sesli
Yasin ve dualar sesli
S r m - 5 geri d n ler zerine uygulama g ncellenmi tir kabe mam n n sesleriyle de i tirilmi tir. Ve tebareke amene 39 r resul vakia cuma dualar eklenmi tir..
Dua ve sureler (sesli)
Dua ve sureler (sesli)
Namaz dualar ve namaz sureleri t rk e ve arap a. Ayet el k rsi ayetel k rsi ayet el kursi fatiha fil kuray maun kevser kafirun nasr nas suresi ve namaz sur..
Namaz duaları ve sureleri
Namaz duaları ve sureleri
Uygulama namazda okunan dua ve surelerin ezberlenmesine renilmesine veya ba lang i in nereden ba lanaca nayard mc olmas i in haz rlanm t r. Dualar: s bh ne..
Apktidy.com - Download free hamilelik ve gebelik takibi.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top