Ceyd-a türkçe asistan for Android

ceyd-a türkçe asistanceyd-a türkçe asistanceyd-a türkçe asistanceyd-a türkçe asistan
Ceyd-a türkçe asistan app for android description: only turkish speaking version is available at the moment ceyd a resmi sayfas : yardimci.
Ceyd a uygulamas ile g nl k hayat n zda ihtiyac n z olan konular sesli veya yaz l olarak sorabilir ve yine sesli veya yaz l olarak cevap alabilirsiniz.
Konu ma ve anlama mekanizmas tamamen t rk e 39 ye g re ayarl d r.
Sterseniz erkek sesi ile isterseniz kad n sesi ile cevaplar alabilirsiniz.
Uygulama s rekli geli tirilmekte ve yeni zellikler a ama a ama eklenmektedir.
Yeni zellik iste i ve hatalar n giderilmesi i in cenker adresine eposta atabilirsiniz.
Ceyd a uygulamas ile bulundu unuz yerin tam adresini renebilir bulundu unuz yerin ve istedi iniz semtlerin hava durumu tahminleri renebilir trafik yo unluklar n sorgulayabilir g ncel haberleri dinleyebilirsiniz.
Ayr ca sesli c mlelerinizi not defterine atabilir hat rlatmalar olu turabilir m zik dosyalar n z sesli olarak arat p oynatabilirsiniz.
Nternet sitelerinde gezip yaz makale veya haberleri sesli olarak otomatik okutabilirsiniz.
Okunan c mleler i aretlenir ve yaz n n takip edilmesi i in kolayl k sa lar.
Telefon rehberinizdeki ki ilerin ismini s yleyerek onlar arayabilir veya onlara sms g nderebilirsiniz.
Onaylama mekanizmas ile siz evet demeden onlara ula maz.
Ayr ca isterseniz home tu unu aktif ederek cihaz n orta tu unu uygulamaya h zl eri im olarak atayabilir bu ekilde yolda giderken sadece tek tu a basarak cihaz n za sesli direktifler verebilirsiniz.
Soldan sa a a l r kayar men ile konu maya gerek kalmadan her t rl bilgiye h zl ca ula abilirsiniz.
Siri benzeri bu program asistan ki isel yardimci g revi stlenecek.
Sesli komutlar zaman i inde ilerleyen s r mlerle birlikte artt r lacakt r.
Bu s r m tamamen cretsiz olan bu uygulaman n mevcut olan zelliklerinden baz lar : tam adres bilgisi renme hava durumu renme (konuma veya sorgulanan adrese g r
Download Android 3.0+ Ceyd-a türkçe asistan.apk | 17MB

Related Apps to Ceyd-a türkçe asistan

Asistanb türkçe sesli asistan
Asistanb türkçe sesli asistan
S r m - 9 39 daki yenilikler: bu s r mde asistan b 39 nin sizinle daha iyi bir ileti im kurabilmesi i in bir tak m optimizasyonlar yapt k. Anlayabildi i me..
Ferheng - kürtçe türkçe söz..
Ferheng - kürtçe türkçe söz..
Bu uygulama k rt e ve t rk e dilleri aras nda eviri yapan cretsiz bir s zl k uygulamas d r. Ster k rt e t rk e ister t rk e k rt e eviri yapabilir kelimele..
Türkçe navigasyon
Türkçe navigasyon
Bulundu unuz noktay ve gidece iniz noktay haritadan belirleyin rotan z izin. Hastaneler eczaneler okullar ve oteller i in arama yap n. Cretsiz t rk e navig..
Türkçe sözlük
Türkçe sözlük
Kapsaml t rk e s zl k. Nternet ba lant s gerektirmez. Ayr ca t rk e yaz m kurallar ile ilgili a klamalar ayr bir b l mde bulabilirsiniz.
Buhari türkçe hadis kitabı
Buhari türkçe hadis kitabı
sahih i buharit rk e hadis kitab kur 39 an dan sonra en sahih kaynak eser s nnete s ms k sar lmak isteyenler i in slamda kur 39 andan sonra - s rada olan ..
Almanca türkçe sözlük
Almanca türkçe sözlük
Almanca t rk e s zl k. Nternet ba lant s gerektirmez.
Türkçe İngilizce Çeviri
Türkçe İngilizce Çeviri
T rk e ngilizce eviri ve ngilizce t rk e eviri ba ta olmak zere 51 dilde c mle eviri uygulamas.
İngilizce türkçe sözlük
İngilizce türkçe sözlük
ngilizce t rk e s zl k nternet ba lant s gerektirmez. Telaffuz i in text to speech zelli i telefonunuzda aktif olmal d r. English turkish turkish english ..
Türkülerimiz
Türkülerimiz
T rk a rl kl zg n m zikleri de i inde bar nd ran bir t rk s zleri ar ivi. 3000 e yak n t rk s z i erir. Arama k sm ile t rk ad s zler kaynak ki i s z m zik..
General mobile asistan
General mobile asistan
Android telefonlar n z i in ger ek bir general mob le uygulamas. Android i in gm as stan telefonunuzu en verimli haliyle kullanabilmeniz i in tasarlanm t r..
A cigarra e a formiga
A cigarra e a formiga
A cigarra brinca todo o ver o enquanto a formiga trabalha. Quando chega o inverno a formiga vive da comida armazenada enquanto a cigarra passa fome.
A bela e a fera
A bela e a fera
Bela uma linda jovem mas subitamente ela se v ref m de uma fera. Como ir terminar esta hist ria?
Apktidy.com - Download free ceyd-a türkçe asistan.apk for Android 3.0+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top