Biyoloji ders notları for Android

biyoloji ders notlarıbiyoloji ders notlarıbiyoloji ders notlarıbiyoloji ders notları
Biyoloji ders notları app for android description: Bu uygulama biyoloji dersi renme etkinliklerine destek olmak amac yla haz rlanan bir egitim uygulamas d r.
Her d zeyde s nava haz rlanan rencilere yard mc olacak kaliteli ve iddal bir uygulamad r.
Uygulamada konular zetlenmi tir.
Konular ilgili g rsellerle animasyonlu resimlerle zenginle tirilerek renmeyi kolayla t rmak hedeflenmi tir.
Lise niversite her d zeyde renciye hitap edecek ekilde haz rlanan uygulama zellikle lys 39 ye kpss 39 ye haz rlanan renciler i in m thi kolayl klar sunmaktad r.
Konular tek ba l k alt nda alt ba l klar eklinde haz rlanm t r.
Uygulama a ag da listelenen konular kapsamaktad r.
Norganik maddeler karbonhidrat ya lar proteinler enzimler dna rna vitaminler h cre metabolizma madde al veri i mitoz b l nme mayoz b l nme solunum reaksiyonlar fotosentez kemosentez koloniler bitkisel dokular hayvansal dokular canl larda sinir sistemi hormonal denetim destek ve hareket dola m ve ta ma solunum sistemleri beslenme ve sindirim bo alt m sistemleri reme geli me ve b y me bitkilerde reme ve geli me genetik papulasyon geneti i protein sentezi biyo teknoloji bilimsel d nce evrim etoloji (davran ) ekoloji s n fland rma arkaebakteriler eubakteriler protistalar mantarlar bitkiler
Download Android 2.3+ Biyoloji ders notları.apk | 10MB

Related Apps to Biyoloji ders notları

Kpss ders notları
Kpss ders notları
Kpss s nav na haz rl kta ders notlar ve pratik bilgilerle bo zamanlar n zda ve seyahat an n zda da s nava haz rlanarak zaman n z de erlendirebilir s rekli ..
Lys ders notları
Lys ders notları
Lys s navlar na ok az bir zaman kala bildiklerinizi dinlenirken ve seyahat halinde iken tekrar etmek ve eksik g rd n z konular peki tirmek i in iyi bir f r..
Ygs ders notları 2015
Ygs ders notları 2015
Ygs ( yükseköğretime geçiş sınvaı )2015 ders notları
Biyoloji ygs lys
Biyoloji ygs lys
sonunda beklenen ygs lys biyoloji uygulamas sizlerle! Ygs lys haz rl nda ba ta sa l k bilimleri b l mlerinden hedefleri olan renciler olmak zere t m say s..
Ygs notları
Ygs notları
say sal ve s zel olmak zere toplam 8 dersin ygs ders notlar yer almaktad r. Matematik fizik kimya biyoloji t rk e tarih co rafya ve felsefe ders notlar n ..
Ders Çalışma programı
Ders Çalışma programı
Program m z zellikle s navlara haz rlanan rencilerin faydalanmas i in geli tirilmi tir. Ders al ma program n z haz rlayarak al malar n z planlayabilirsiniz..
Verimli ders Çalışma kılavuz..
Verimli ders Çalışma kılavuz..
Sevgili renciler lise sonunda hayat n z n d n m noktas olan niversite s nav na gireceksiniz. Bu s nav sizi oldu u kadar ailelerinizi de ilgilendirmekte ve ..
Education app for kids
Education app for kids
Is a multifunctional application for teaching your kids. Different education games with beautiful pictures are available. Choose the needed category and st..
Speakenglish
Speakenglish
Learn english speaking. Flatmates from bbc learning english. It provides you dialogues for english learners. Contents dialogue mp3 language point quizepiso..
Skolmaten
Skolmaten
Se vad som serveras i skolan med appen skolmaten. Denna app ger dig veckans skolmatsedel p en skola n ra dig om din kommun r ansluten. Fler och fler kommun..
Initnem
Initnem
The app for sikh prayers (baanis) brings nitnem right on your android powered devices. Download and do nitnem at home at office or on the move. Now read gu..
Edupage
Edupage
Application for teachers students and parentspremium interactive tests for everyone! Even if your school is not using any of the bellow features you can st..
Apktidy.com - Download free biyoloji ders notları.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top