Asistanb türkçe sesli asistan for Android

asistanb türkçe sesli asistanasistanb türkçe sesli asistanasistanb türkçe sesli asistanasistanb türkçe sesli asistan
Asistanb türkçe sesli asistan app for android description: S r m - 9 39 daki yenilikler: bu s r mde asistan b 39 nin sizinle daha iyi bir ileti im kurabilmesi i in bir tak m optimizasyonlar yapt k.
Anlayabildi i mesajlar n say s artt r ld.
Di er de i iklikler ise u ekilde: alt b l mdeki mesaj yazma k sm nda g nderirken olu an donma sorunu d zeltildi.
Rehberde arama yaparken zel isimlere gelen eklerin ay rt edilmesi sa land.
Var olan komutlar n alg lamas g lendirildi.
E itli performans iyile tirmeleri ve sistem optimizasyonlar ger ekle tirildi.
Daha nce al k olmad n z t rden bir ak ll telefon deneyimine haz r olun!
Size telefonunuzu yeniden sevdirecek olan asistan b bamba ka bir android deneyimi vadediyor.
Uygulama sayesinde sadece telefonunuzla konu arak cihaz n z kontrol edebileceksiniz.
Bir anlamda ak ll telefonunuzda sizin i in her eyi yapan bir asistan n z olacak.
Asistan b nin temel zellikleri imdilik yle s ralan yor: alarm kurma tarih ve saat sorgulama yak ndaki mekanlar hakk nda bilgi verme (yak ndaki eczaneler sa l k kurumlar kafeler restoranlar camiler bankalar yak t istasyonlar m zeler gece kul pler barlar taksi duraklar gibi) le g re veya konumunuza g re otomatik olarak hava durum bilgisi harita g sterme ayarlara eri im m dahale ve bilgilendirme (kablosuz a bluetooth telefon sesi gibi) farkl kategorilerde s ralanm 1000 39 lerce konu hakk nda bilgi (wikipedia destekli) youtube 39 da video arama google 39 da herhangi bir konu hakk nda arama yapabilme acil ve nemli telefon numaralar i in otomatik arama konu arak mesaj g nderebilme facebook uygulamas zerinden facebook hesab n asistan b ile ba lama ve durum g ncellemesi yapma twitter hesab n asistan b ile ba lama ve konu arak h zl bir ekilde tweet g nderebilme d viz fiyatlar sorgulama (dolar euro sterlin) alt n fiyatlar sorgulama ( eyrek yar m tam has gram cumhuriye
Download Android 2.3+ Asistanb türkçe sesli asistan.apk | 10MB

Related Apps to Asistanb türkçe sesli asistan

Ceyd-a türkçe asistan
Ceyd-a türkçe asistan
only turkish speaking version is available at the moment ceyd a resmi sayfas : yardimci. Ceyd a uygulamas ile g nl k hayat n zda ihtiyac n z olan konular ..
Ferheng - kürtçe türkçe söz..
Ferheng - kürtçe türkçe söz..
Bu uygulama k rt e ve t rk e dilleri aras nda eviri yapan cretsiz bir s zl k uygulamas d r. Ster k rt e t rk e ister t rk e k rt e eviri yapabilir kelimele..
Türkçe navigasyon
Türkçe navigasyon
Bulundu unuz noktay ve gidece iniz noktay haritadan belirleyin rotan z izin. Hastaneler eczaneler okullar ve oteller i in arama yap n. Cretsiz t rk e navig..
Buhari türkçe hadis kitabı
Buhari türkçe hadis kitabı
sahih i buharit rk e hadis kitab kur 39 an dan sonra en sahih kaynak eser s nnete s ms k sar lmak isteyenler i in slamda kur 39 andan sonra - s rada olan ..
Türkçe sözlük
Türkçe sözlük
Kapsaml t rk e s zl k. Nternet ba lant s gerektirmez. Ayr ca t rk e yaz m kurallar ile ilgili a klamalar ayr bir b l mde bulabilirsiniz.
Almanca türkçe sözlük
Almanca türkçe sözlük
Almanca t rk e s zl k. Nternet ba lant s gerektirmez.
Türkçe İngilizce Çeviri
Türkçe İngilizce Çeviri
T rk e ngilizce eviri ve ngilizce t rk e eviri ba ta olmak zere 51 dilde c mle eviri uygulamas.
İngilizce türkçe sözlük
İngilizce türkçe sözlük
ngilizce t rk e s zl k nternet ba lant s gerektirmez. Telaffuz i in text to speech zelli i telefonunuzda aktif olmal d r. English turkish turkish english ..
Türkülerimiz
Türkülerimiz
T rk a rl kl zg n m zikleri de i inde bar nd ran bir t rk s zleri ar ivi. 3000 e yak n t rk s z i erir. Arama k sm ile t rk ad s zler kaynak ki i s z m zik..
General mobile asistan
General mobile asistan
Android telefonlar n z i in ger ek bir general mob le uygulamas. Android i in gm as stan telefonunuzu en verimli haliyle kullanabilmeniz i in tasarlanm t r..
Sesli elifba
Sesli elifba
Kuran okumayı bilmeyen kalmasın.
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle... Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet..
Apktidy.com - Download free asistanb türkçe sesli asistan.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top