İbb ceptrafik for Android

İbb ceptrafikİbb ceptrafikİbb ceptrafikİbb ceptrafik
İbb ceptrafik app for android description: Andro d uygulama z nler hakkinda a iklamaandroid platformu i in haz rlanan uygulamalarda baz zelliklerin kullan labilmesi i in kullan c taraf ndan izin verilmesi gerekmektedir.
Android - 0 ncesinde bu izinler uygulama kurulmadan nce istenirken android - 0 sonras nda uygulama al rken bu izinler istenmektedir.
Eri ilmek istenen zelliklerin izinlere ba lanmas kullan c gizlili i a s ndan olduk a nemli olmas na ra men eri ilmek istenen iznin e itli gruplara ayr lm olmas kullan c larda yanl anla lmalara sebep olabilmektedir.
Bb cep trafik uygulamas kullan c gizlili ini ihlal edecek hi bir bilgiye eri memektedir.
Android i in belirlenen ilgili izin gruplar ve bb cep trafik taraf ndan kullan m ama lar a a daki gibidir: - dosya eri im izni.
Uygulaman n cihaz n z n external storage(sd kart) alan na okuma yazma i lemleri i in gerekmektedir.
Bb cep trafik uygulamas veritaban g ncelleme i lemleri i in bu alan kullanmaktad r ve yanl zca bu ama la okuma yazma izni istemektedir.
Android i letim sistemi bu izni genel bir soruyla bb ceptrafik uygulamas na cihaz n zdaki foto raflara medyaya ve dosyalara eri me izni verilsin mi? Quot eklinde sormaktad r.
Kullan c lar m zda yanl alg ya sebep vermemek zere yeni s r mlerde farkl y ntemler kullan larak sd kart kullanma ihtiyac n ortadan kald rmaya y nelik al malar yap larak en k sa s rede devreye al nacakt r.
- Telefon eri im izni.
Uygulaman n telefonla ilgili birtak m bilgilere eri im yetkisini d zenler.
Bb cep trafik uygulamas bu izne n bet i eczaneleri h zl ca arama veya hakk nda sayfas nda yer alan ileti im bilgilerindeki numaralar arama gibi zellikler i in ihtiya duymaktad r.
Bb ceptrafikuygulamas kesinlikle rehberinize eri mez sizin iste iniz d nda herhangi bir a r ba latmaz.
Android i letim sistemi bu izni bb cept
Download Android 2.3+ İbb ceptrafik.apk | 20MB

Related Apps to İbb ceptrafik

Yenibiris.com İş İlanları ar..
Yenibiris.com İş İlanları ar..
kariyer i ilanlar ve eleman ilanlar uygulamas ile hayallerindeki i e diledi in yerden ula!. Yenibiris mobil uygulamas ile i ba vurular n kolayca ve diledi..
Eleman.net İş İlanları
Eleman.net İş İlanları
i ilanlar ve eleman ilanlar uygulamas ile t m i ler yan n zda. Zge mi olu turmadan i ilanlar n inceleyebilirsiniz. Zge mi olu turarak veya giri yaparak t ..
Online İşlemler - İnternet
Online İşlemler - İnternet
T rk telekom online lemler nternet uygulamas ile internetiniz ile ilgili bir ok i lemi tek bir t kla ve kolayca ger ekle tirebilirsiniz. Nerede olursan z o..
Secretcv İş İlanları
Secretcv İş İlanları
taraf ndan geli tirilen bu mobil uygulama ile art k lanlar na ula mak ok kolay. Secretcv lanlar uygulamas ile h zl ve kolay bir ekilde istedi iniz zaman k..
Öbb
Öbb
Buy tickets quick and easy. The new bb app makes going by train easier than ever. Buy your tickets faster: the new bb app makes buying your tickets much ea..
Öbb scotty
Öbb scotty
Welcome to scotty mobil the mobile journey planner from bb for android! With scotty mobil the bb offers you the most comprehensive information service abou..
Lock for bb messenegr
Lock for bb messenegr
Bbm lock. Keep your bbm. Conversations safe with 39 bbm lock 39. It is simple and the best app for bbm lock on play store. Why is it simple? Set a new pass..
Büyük İslam İlmihali (Önb)
Büyük İslam İlmihali (Önb)
mer nasuhi bilmen 39 in muhte em eseri b y k slam lmihali. L tfen g rm oldu unuz en ufak hatalar bile bildiriniz. Ayr ca her t rl neriniz i in islamdroid ..
Đọc truyện đêm khuya
Đọc truyện đêm khuya
c truy n m khuya m t ch ng tr nh r t quen thu c v i nhi u th nh gi nay c ch ng t i a l n i n tho i. V i h ng ngh n c u chuy n c s u t m bi n so n m t c ch..
İnternetsiz kuran-ı kerim
İnternetsiz kuran-ı kerim
indekiler: +esma ul husna arap a yaz l anlamlar fazilet zikir adedleride i tirilebilir tema ve yaz renkli ayarl : +kuran kerim(arap a latince meal ha iye)..
Autotext bb pro
Autotext bb pro
Autotext bb pro for android contains hundreds of funny and cool text character smiley emoticon emojithat can be used to send message via sms email and also..
Autotext bb lucu
Autotext bb lucu
Aplikasi ringkas untuk mempermudah kamu chat dengan teman mu tinggal copy atau bagikan ke teman mu tanpa harus ribet. Juga ditambahkan fitur favorite untuk..
Apktidy.com - Download free İbb ceptrafik.apk for Android 2.3+ mobile. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful apk apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. All Apk Here apps sort of the most popular categories like education, photo editor, social, fitness, tools apps and brain, card, action, puzzle, online, arcade, racing games in .apk files format. Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy.com
Apktidy Main   Categories   Apk Games   Apk Apps   TOS & DMCA   Contact us
Copyright © Apktidy.com 2017 All Rights ReservedBack to top